Tuʼn qxiʼ toj xnaqʼtzbʼil

Testigos de Jehová

Jyonktza yol mam

Aju alkye tten in nok qxq’uqine aju in tzaj kytz’ib’en xjal

Aju alkye tten in nok qxq’uqine aju in tzaj kytz’ib’en xjal

Aju tbʼiya ex junjuntl tqanil

Aju tbʼiya, aju jatumel najliya ex aju tajlal tyolbʼila in tzaj ttzʼibʼina in najbʼen tuʼn Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. moqa kyuʼn qeju kʼloj xjal in che aqʼunan junx tukʼil oʼkx tuʼn tbʼant aju in tzaj qʼamaʼn teya toj tembʼil lu. Mintiʼ in xi tqʼoʼn Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. tqanil lu te alkyexku xjal, oʼkx in najbʼen tuʼn, tuʼn tbʼant aju in tzaj tqanina, moqa ma kubʼ xitj kʼuxbʼil, moqa ma tzaj qanin tuʼn ley ex moqa tuʼn tel nikʼ tiʼj jun xjal qa naq in sbʼun. Mlay txi kʼayit aju in tzaj kytzʼibʼin xjal toj tembʼil lu ex mlay txi qʼet majen.

Dirección de correo electrónico

Aju dirección de correo electrónico tzul tqʼoʼna aj ttzaj tqanina jun teya ttembʼil tjunalxa tiʼj toj tembʼil lu toj Internet, ok kajbʼel quʼne tuʼn qonine tiʼja. Jun techel, qa ma tzikʼ tnaʼl tbʼiya tuʼna moqa aju techel tuʼn tbʼant tjaqet ttembʼila, ok kxel qsamaʼne jun tqanil teya toj dirección de correo electrónico tzul tqʼoʼna.

Cookies

Kyoj qeju cookies tbʼi in kubʼ kʼuʼn aju in jaw tjyoʼn jun xjal aj tokx toj tembʼil lu. Jun techel, aj tjaw tjyoʼn jun xjal toj alkye yol taj tuʼn tok tqʼoʼn twitz tiʼj jw.org, aju xjaw tjyoʼn in kubʼ kʼuʼn toj jun cookie, a jlu in nonin tuʼn tkyaj ten tojx yol xjaw tjyoʼn xjal aj tokx juntl maj toj jw.org. Mintiʼ in kubʼ kykʼuʼn cookies aju bʼibʼaj, najbʼil ex tajlal yolbʼil.

Active Scripting o JavaScript

In najbʼen scripts (secuencias de comandos) tuʼn tembʼil jw.org tuʼn tbʼant taqʼunanxix tembʼil lu ex tuʼn ttzaj naj tqʼoʼn jun tqanil te xjal. Naqtzen tuʼnj, mintiʼx in najbʼen tuʼn, tuʼn tkubʼ tqʼoʼn jun programa toj tcomputadora xjal nix tuʼn tkyaj tiʼn tbʼi, aju jatumel najli ex tajlal tyolbʼil qa mintiʼ otaq tzaj tqʼoʼn xjal ambʼil tuʼn tbʼant jlu.

Il tiʼj tuʼn kukx tjaqet aju Active Scripting moqa aju Javascript toj programa in najbʼen tuʼna tuʼn tokxa toj Internet tuʼntzun tbʼant-xix taqʼunan junjun tembʼil toj jw.org. Chʼixmi kykyaqil programa in che ajbʼen tuʼn qokx toj Internet in tzaj kyqʼoʼn ambʼil tuʼn tjaqet moqa tuʼn tjupet Active Scripting moqa aju Javascript toj junjun tembʼil toj Internet. Qa taja tuʼn tel tnikʼa tiʼj alkye tten tuʼn kyjaqet qe jlu tuʼna toj junjun tembʼil te Internet, bʼaʼn tuʼn ttzaj tjyoʼna onbʼil in tzaj tqʼoʼn aju programa in najbʼen tuʼna.

Qa ma kubʼ qchʼexpuʼne aju alkye tten in nok qxqʼuqine aju in tzaj kytzʼibʼin xjal, ok kbʼel qtzʼibʼine tzalu tuʼn tok tbʼiʼna tiʼ in xi qqanine ex alkye tten in najbʼen quʼne.