सिधे सामग्रीमे जाउ

सिधे दोसर तहके मेनुमे जाउ

यहोवाक साक्षीसभ

मैथिली

हमरसभक राज्य सेवा

हमरसभक राज्य सेवा जे यहोवाक साक्षिसभक ई सभासभक बिषयमे जानकरी दैछैय। मण्डली बाइबल अध्ययन, ईश्वरतान्त्रिक सेवा स्कुल अर सेवा सभा।

नोट: स्थानीय भाषामे छापल राज्य सेवा अनलाइनमे भेल राज्य सेवा-से फरक भ सकैछैय।

 

माफ करब, ई किसिमक सामग्री अखनी ई भाषामे उपलब्ध नै छै।

ई भाषाक सामाग्रीसभ निम्न पृष्ठसभमे उपलब्ध छै: