सिधे सामग्रीमे जाउ

सिधे दोसर तहके मेनुमे जाउ

यहोवाक साक्षीसभ

मैथिली

मरलाहा सभ फेर स जीयत कि?

मरलाहा सभ फेर स जीयत कि?

आहाँ कि कहबै?

  • जीयत।

  • असम्भव।

  • कि मालूम।

 पवित्र शास्त्र कि कहैछैय?

’मरलाहा सभक जीऔथिन’। —मसीह दूत २४:१५ जीवन-सन्देश।

अकर बारेमे बुझला स आहाँक लेल कि फाइदा होयत?

प्रिय लोग मरलाहा स भी सान्त्वना। —२ कोरिन्थी १:३, ४

मरैक डर स छुटकारा। —इब्रानी २:१५

मरलाहा प्रिय आदमीसभस फेर स भेटैक आशा। —यूहन्ना ५:२८, २९

 आहाँ हम पवित्र शास्त्रक बात पतियाब सकैछियै?

हँ त, ओकर लेल तीनगो बात मे ध्यान दियौः

  • भगवान जीवनक शुरू करैवाला छथिन। पवित्र शास्त्र कहैछै कि यहोवा भगवान “सभके जीवन, साँस, अर आरोसभ किछु दैत छथिन”। (भजनसंग्रह ३६:९; मसीह-दूत १७:२४, २५) सभक जीवन दैवाला भगवाने छथिन। तैय खातिर मरलाहासभक ओ फेर स जीन्दा करत।

  • पहिनो भगवान मरलाहा आदमीसभक जीन्दा करने छथिन। पवित्र शास्त्रमे मरलाहा आदमीसभ फेर स जीन्दा करल आठगो घट्ना हमसभ पाबैछियै। —ओइमेस जवान, बुढ, पुरूष, स्त्री छलैह। —कोइ-कोइ भरखरे मरल छलैह। जबकि एगो लोग मरला त चाइर दिन भऽ गेल छलैह! —यूहन्ना ११:३९-४४

  • भगवान फेर स ओहिना करैल इच्छुक छथिन। यहोवा भगवान मृत्यूक नफरत करैछै अर ओ हुनका नजरमे एगो दुश्मन अछि। (१ कोरिन्थी १५:२६) भगवान आशा दैछथिन कि ओ मरलाहासभक फेर स जीन्दा कैर क ई दुश्मनक नामोनिशान मिटा देथिन। ओ ऊ आदमी जे हुनकर यादमे बैसल छै, इहे धरतीपर फेर स दोसर जीवन दैल इच्छुक छथिन। —अय्यूव १४:१४, १५

 आहाँ ई बिषयमे सोचुँ त

हमसभ किए बुढ् हैछी अर मरैछी?

उत्पति ३:१७-१९ अर रोमी ५:१२ मे पवित्र शास्त्रमे ई प्रश्नक जवाब देने छैय।