Langsung ke konten

Langsung ke menu sekunder

Saksè-Saksè Yèhuwa

Madura

Kabaktèan Taonan Saksè-Saksè Yèhuwa

Sabhân taon, Saksè-Saksè Yèhuwa akompol kaangghhuy dâtâng neng kabaktèan sè râjâ abidâ 3 arè. Ma ollè katerangan sè laèn tentang acara taonan rèya.

 

Sarè kennengngan sè semma'