Langsung ke konten

Saksè-Saksè Yèhuwa

Pilih bahasa Madura

Saporana, halaman sè èsarè ta’ ètemmoh.

Saksè-Saksè Yèhuwa nyarannaghi bâ’ân molaè ḍâri halaman èaḍâ’, otabâ ghunaaghi link èbâbâ rèya.

Bâcaan Pèlèan

Tèngghu bâcaan sè palèng anyar bân bâcaan pèlèan.

Tentang Saksè-Saksè Yèhuwa

Sarè tao lebbi bânnya’ tentang Saksè-Saksè Yèhuwa. Sarè tao è kâmah kaulâ akompol, carana ngubungi kaulâ, dan carana mènta èajhâri Kètab Soccè gartis.