Maènaghi otabâ download rekaman audio gu-lagu Kristen sè lèbur kaangghuy pojhiân bân ibâdâ ka Allah Yèhuwa. Bâdâ rekaman paduan sowara, orkestra bân musik iringan.

Pèlè bâsa dâri daftar bân klik Sarè kaangghuy nèngghu lagu bân format sè èsadia’aghi dâlâm bâsa jhiâh.