Langsung ke konten

Langsung ke menu sekunder

Saksè-Saksè Yèhuwa

Madura

Kètab Soccè Sè Èbâca Ènga’ Drama

Pèkkèrè cem-macem kadhâddiyan sè ètolès nèng Kètab Soccè kalabân rekaman audio sè bisa è download, bâdhâ efek suwara, iringan musik, bân komentar. Bâdhâ kèya video dâlâm bâsa isyarat.

Pèlèh bâsa sè bâdhâ è kotak bâsa, bân klik Sarè ghâbây nènggghu Kètab Soccè sè èbâca ènga’ drama sè bâdhâ è dâlâm bâsa jiâh. Maso’aghi sabâgiyân judul buku Kètab Soccè sè bâkal è sarè.

Saporana, Konten online sè rèya ghi' tadâ' dâlâm bâsa rèya.

Konten sè èsadia'aghi dâlâm bâsa rèya neng halaman salanjuddâ :