Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

Jehovas liecinieki. Ticība darbos. 2. daļa. Lai gaisma spīd

Bībeles pētniekus gaidīja milzīgs darbs, lai izpildītu Jēzus doto norādījumu ”gatavot par mācekļiem visu tautu cilvēkus”. Bija gaidāma liela pretestība. Viņu sapratnei par Rakstiem bija jāturpina augt un ticībai jākļūst pilnīgākai. Filmas 2. daļā ir parādīts, kā Jehova ir vadījis savu tautu no 1922. gada līdz mūsdienām.