Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Jehovas liecinieki

Latviešu

”Staigāsim ticībā, nevis redzēšanā”

Romiešu karaspēks atkāpjas no aplenktās Jeruzālemes. Divām kristiešu ģimenēm ir jāizdara grūta izvēle. Vai viņi paklausīs Jēzum un pametīs visu, kas viņiem tuvs un pazīstams? No viņu lēmuma būs atkarīga viņu dzīvība. Šajā filmā attēloti vēsturiski notikumi, kas ir aprakstīti Bībelē. Filma satur kaujas ainas, taču šo ainu mērķis ir nevis slavināt vardarbību, bet atspoguļot reālos apstākļus, kādus pieredzēja pirmā gadsimta kristieši.