Jau vairāk nekā gadsimtu Jehovas liecinieki organizēti sludina labo vēsti. Tā tiek izplatīta simtiem valodās vairāk nekā 200 zemēs. Kāpēc šis darbs ir nepieciešams? Kā tas tiek veikts visā pasaulē? Atbildes ir atrodamas šajā filmā. Tajā stāstīts par daudzajām mūsu starptautiskās organizācijas darbības jomām.