Iet uz pamatdaļu

”Labā vēsts visām tautībām, ciltīm un valodām”

Visā pasaulē tiek runāts aptuveni 6700 valodās, tāpēc ir nepieciešams tulku darbs, lai labā vēsts tiktu plaši sludināta. Noskatieties filmu un uzziniet, kā šo pasaules mēroga darbu veic Jehovas liecinieki.