Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Kas ir īsta mīlestība?

Ja priekšstats par mīlestību balstās uz romāniem, cilvēks var pieredzēt sirdssāpes. Īstas mīlestības pamatā ir Bībeles principi.

Kas ir īsta mīlestība? Ievadvārdi

Jūs varat gūt labumu no filmā aplūkotajiem Bībeles principiem, ja ņemsiet vērā, ka ikvienā zemē ir savi paradumi, kas skar draudzēšanos ar mēķi izveidot ģimeni.

Kas ir īsta mīlestība?

Bībeles principi var palīdzēt kristiešiem ne tikai gudri izraudzīties dzīvesbiedru, bet arī apliecināt laulībā īstu mīlestību.