Kas jūs pārliecina, ka Dievs ir iecēlis Jēzu par Kungu un Kristu? Atsauciet atmiņā notikumus, kas to apstiprina.