Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

”Dievs viņu ir iecēlis par Kungu un Kristu”

”Dievs viņu ir iecēlis par Kungu un Kristu” (1. daļa)

”Dievs viņu ir iecēlis par Kungu un Kristu” (1. daļa)

Kas jūs pārliecina, ka Dievs ir iecēlis Jēzu par Kungu un Kristu? Atsauciet atmiņā notikumus, kas to apstiprina.

Uzzināt vairāk

Ko patiesībā māca Bībele?

Jēzus Kristus — apsolītais Mesija

Visi Bībeles pravietojumi par Mesiju piepildījās Jēzus dzīvē. Pārliecinieties savā Bībelē, ka visi pravietojumi piepildījās līdz pēdējai detaļai.

ATMOSTIETIES!

Kas Bībelē teikts par Mesiju

Vai jūs zināt, ka saskaņā ar Bībeles pravietojumiem Mesijam bija jāmirst, pirms viņš būs paveicis visu, kas viņam ir uzdots?