Salamana Augstā Dziesma ir stāsts par patiesu mīlestību un uzticību.