Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Video sērija par Bībeles grāmatām

Ieskats Ezras grāmatā

Ieskats Ezras grāmatā

Uzziniet galvenos faktus par Ezras grāmatu, kurā stāstīts, kā pēc ebreju atgriešanās no Babilonas trimdas Jeruzālemē tika atjaunota patiesā pielūgsme.