Šajā Bībeles grāmatā stāstīts par Esteri, kas drosmīgi aizstāvēja Dieva tautu. Kad un kur risinājās Esteres grāmatā aprakstītie notikumi? Kāpēc tā ir noderīga mums?