Īss ieskats pravieša Ecēhiēla grāmatā — Bībeles grāmatā, kurā aizstāvēta tīrā pielūgsme.