Ījabs, kas dzīvoja senatnē, pieredzēja smagus ticības pārbaudījumus, kad pār viņu nāca viena nelaime pēc otras. Noskatieties filmu par Banisteru ģimeni, kas pieredz līdzīgus ticības pārbaudījumus. Kas viņiem palīdz pareizi raudzīties uz dzīves grūtībām?