Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

”Ceram uz to, ko neredzam”

Sātans pūlas panākt, lai mēs kļūtu neuzticīgi Dievam un zaudētu cerību. Kā mēs varam saglabāt uzticību un garīgu līdzsvaru?

”Ceram uz to, ko neredzam.” Ievadvārdi

Kāda ģimene pieredz nelaimes, kas līdzīgas tām, par kurām stāstīts Ījaba grāmatā. Ja mums ir jāpieredz ticības pārbaudījumi, mēs, tāpat kā šī ģimene, varam tos izturēt ar Jehovas palīdzību.

”Ceram uz to, ko neredzam”

Šī saviļņojošā filma palīdzēs jums būt apņēmības pilniem saglabāt uzticību un cerību, ko ir devis Dievs.