IZKĀRTOJUMS

(2. Timotejam 3:16, 17.)

 1. 1. Dieva Raksti mums gaismu dod,

  ceļu tumsā apgaismo.

  Ja tiem klausām, tad gūsim daudz —

  brīviem kļūt patiesība ļaus.

 2. 2. Rakstos teiktais ir iedvesmots,

  mācībai Dievs devis tos.

  Labošanai tie derīgi,

  mudina dzīvot kārtīgi.

 3. 3. Rakstos, kas ir no augšienes,

  Dieva mīlu redzam mēs.

  Katru dienu ja lasām tos,

  spēsim iet ceļu pareizo.

(Skat. arī Ps. 119:105; Sal. Pam. 4:13.)