IZKĀRTOJUMS

(Filipiešiem 2:16.)

 1. 1. Tev, Jehova, sakām par Rakstiem paldies.

  Tos iedvesmot lēmi un devi mums, Dievs.

  Ir patiesība tajos,

  kas brīviem ļauj mums būt,

  to gaismā mēs varam sev gudrību gūt.

 2. 2. Dievs, Raksti, ko devi, — tie spēcīgi ir,

  sirds domas un nolūkus spējīgi šķirt.

  Ir taisnīgs viss, ko lem tu,

  un patiess viss, ko spried.

  Kurš dara, kā norādi, labi tam iet.

 3. 3. Kad Bībeli lasām, tā sirdi mums skar.

  Ikviens just to pašu, ko pravieši, var.

  Ļauj ticību mums veidot,

  kas nāk no dzirdētā!

  Liels paldies par Rakstiem tev, Dievs Jehova!

(Skat. arī Ps. 19:10; 119:16, 162; 2. Tim. 3:16; Jēk. 5:17; 2. Pēt. 1:21.)