IZKĀRTOJUMS
Teksts
Attēls

(Ebrejiem 10:24, 25.)

 1. 1. Jehova, mēs tevi lūdzam:

  svētī mūsu sapulces!

  Pieņem mūsu pateicību,

  savu garu pār mums lej!

 2. 2. Māci, Kungs, kā tevi pielūgt,

  izzināt, kāds ir tavs prāts!

  Palīdzi mums citus mīlēt,

  pamāci, kā sludināt!

 3. 3. Mīļais Tēvs, mūs, lūdzams, svētī,

  mieru, vienotību dod!

  Lai mēs vārdos, darbos teicam

  tavu varu diženo!

(Skat. arī Ps. 22:23; 34:4; Jes. 50:4.)