Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 88. DZIESMA

Dari man zināmus savus ceļus!

Atlasiet audio ierakstu
Dari man zināmus savus ceļus!
IZKĀRTOJUMS
Teksts
Attēls

(Psalms 25:4.)

 1. 1. Tu aicini kopā mūs, Jehova, Dievs,

  tev paldies par to gribam sacīt.

  Tavs vārds gaismu dod, mums apgaismo ceļu,

  jo vienmēr tu vēlies mūs mācīt.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Dari man savus ceļus zināmus,

  liec klausīties, tad sirds man gudra kļūs!

  Ved mani, Dievs, pa ceļiem pareiziem,

  ļauj priecāties par taviem likumiem!

 2. 2. Ir gudrība tava tik izcila, Dievs,

  mūs mierina spriedumi tavi.

  Mēs sakām paldies par Rakstiem, ko devi,

  par to, ka mums saprast tos ļāvi.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Dari man savus ceļus zināmus,

  liec klausīties, tad sirds man gudra kļūs!

  Ved mani, Dievs, pa ceļiem pareiziem,

  ļauj priecāties par taviem likumiem!

(Skat. arī 2. Moz. 33:13; Ps. 1:2; 119:27, 35, 73, 105.)