Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 82. DZIESMA

”Lai jūsu gaisma spīd”

Atlasiet audio ierakstu
”Lai jūsu gaisma spīd”
IZKĀRTOJUMS
Teksts
Attēls

(Mateja 5:16.)

 1. 1. ”Spīd lai jūsu gaisma!”

  Jēzus teica tā.

  Lai tā visiem atmirdz

  saules spožumā!

  Miera vēsts, kas Rakstos,

  zināma lai top,

  Dieva gaismu sludinot

  varam atstarot.

 2. 2. Iepriecēt var sirdi

  daudziem labā vēsts.

  Lai tā spīd — šo vēsti

  steigsim citiem nest.

  Sludināt par Dievu

  Rakstu gaisma līdz,

  katram pašam jāizlemj,

  vai viņš paklausīs.

 3. 3. Labo darbu gaišums

  redzams cilvēkiem,

  liek tas mūsu vārdos

  ieklausīties tiem.

  Ļausim gaismai spīdēt,

  darīsim, kas labs,

  būs tad Dievam patīkams

  vienmēr mūsu darbs.

(Skat. arī Ps. 119:130; Mat. 5:14, 15, 45; Kol. 4:6.)