IZKĀRTOJUMS

(Jesajas 6:8.)

 1. 1. Teic ļaudis: ”Dievs ir bezspēcīgs.”

  Bilst citi: ”Viņš ir nežēlīgs.”

  ”Nav Dieva!” tā sauc neprātis,

  tā Dieva vārds tiek aptraipīts.

  Kas Dieva vārdu attīrīs?

  Kas viņa slavu izsacīs?

  (1. PIEDZIEDĀJUMS)

  ”Kungs, sūti mani, esmu še!

  Man prieks ir dziedāt slavu tev.

  Nav lielāks gods man jāmeklē, Kungs.

  Sūti mani, esmu še!”

 2. 2. Dievs vilcinoties, ļaudis smej,

  nav dievbijības pasaulei.

  Dažs akmens tēlu tēš un lūdz,

  kā Dievs mēdz citiem ķeizars būt.

  Kas bezdievjiem steigs paziņot

  par Dieva karu beidzamo?

   (2. PIEDZIEDĀJUMS)

  ”Kungs, sūti mani, esmu še!

  Bez bailēm gribu kalpot tev.

  Nav lielāks gods man jāmeklē, Kungs.

  Sūti mani, esmu še!”

 3. 3. Ir daudziem bēdu pilna sirds,

  jo ļaunums zemi pārņēmis.

  Var iegūt īstu mieru tas,

  kas patiesību cenšas rast.

  Kas pazemīgos mierinās,

  tiem mācīs dzīvot taisnībā?

  (3. PIEDZIEDĀJUMS)

  ”Kungs, sūti mani, esmu še!

  Es vēlos viņiem palīdzēt.

  Nav lielāks gods man jāmeklē, Kungs.

  Sūti mani, esmu še!”

(Skat. arī Ps. 10:4; Ecēh. 9:4.)