IZKĀRTOJUMS

(Psalms 98:1.)

 1. 1. Cik līksmi skan par uzvaru šī dziesma!

  Tā Dieva spēku, varenību teic,

  dod cerību, būt uzticīgiem palīdz.

  Lai kopā dziedam, valstība ko veic:

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  ”Lai slavēts tiek Visaugstais Dievs!

  Jau valda Dēls — lai dzird ikviens!

  Par Dieva valstību skan mūsu dziesma.

  Jel nāciet, Dieva vārdu slavējiet!”

 2. 2. Šai dziesmā Dieva valstību mēs vēstām.

  Ir Jēzum Kristum zeme pakļauta.

  Lūk, jauna tauta, valstību kas manto

  un Jēzu sveic, kurš valda valstībā:

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  ”Lai slavēts tiek Visaugstais Dievs!

  Jau valda Dēls — lai dzird ikviens!

  Par Dieva valstību skan mūsu dziesma.

  Jel nāciet, Dieva vārdu slavējiet!”

 3. 3. Šo jauno dziesmu pazemīgie apgūs,

  tās vārdi skaidri ir un sirsnīgi.

  Uz zemes iemācījušies to daudzi

  un tagad citiem saka priecīgi:

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  ”Lai slavēts tiek Visaugstais Dievs!

  Jau valda Dēls — lai dzird ikviens!

  Par Dieva valstību skan mūsu dziesma.

  Jel nāciet, Dieva vārdu slavējiet!”

(Skat. arī Ps. 95:6; 1. Pēt. 2:9, 10; Atkl. 12:10.)