Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 72. DZIESMA

Sludinām patiesību par Dieva valstību

Atlasiet audio ierakstu
Sludinām patiesību par Dieva valstību
IZKĀRTOJUMS
Teksts
Attēls

(Apustuļu darbi 20:20, 21.)

 1. Reiz dzīvojām mēs neziņā

  par to, ko paveiks valstība.

  Gaismu Dievs mums sūtījis,

  nu patiesība spoži mirdz.

  Tad Dieva gribu sapratām,

  kā viņam kalpot taisnībā,

  viņa slavu daudzināt

  un viņa svēto vārdu cildināt.

  Mēs tagad visiem sludinām,

  ko mājās, ielās sastopam.

  Tiem patiesību mācām mēs,

  kas dara brīvus, iepriecē.

  Ir Dievam kalpot milzīgs gods,

  tik viņu kvēli pielūdzot.

  Neizdzisīs mūsu spars,

  līdz Dievs mums sacīs: ”Nu ir pabeigts darbs!”

(Skat. arī Joz. 9:9; Jes. 24:15; Jāņa 8:12, 32.)