IZKĀRTOJUMS

(Apustuļu darbi 20:20, 21.)

 1. Reiz dzīvojām mēs neziņā

  par to, ko paveiks valstība.

  Gaismu Dievs mums sūtījis,

  nu patiesība spoži mirdz.

  Tad Dieva gribu sapratām,

  kā viņam kalpot taisnībā,

  viņa slavu daudzināt

  un viņa svēto vārdu cildināt.

  Mēs tagad visiem sludinām,

  ko mājās, ielās sastopam.

  Tiem patiesību mācām mēs,

  kas dara brīvus, iepriecē.

  Ir Dievam kalpot milzīgs gods,

  tik viņu kvēli pielūdzot.

  Neizdzisīs mūsu spars,

  līdz Dievs mums sacīs: ”Nu ir pabeigts darbs!”

(Skat. arī Joz. 9:9; Jes. 24:15; Jāņa 8:12, 32.)