IZKĀRTOJUMS

(Joēla 2:7.)

 1. 1. Jehovas karapulkā

  Kristus vadībā

  soļojam vienotībā,

  Sātans nespēj nekā.

  Uzticīgi kalpojam,

  vēsti stāstām mēs,

  nepārņems mūs šaubas,

  raizes, izbailes.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Jehovas karapulkā

  Kristum sekojam.

  ”Dievs ir sācis valdīt!”

  līksmi sludinām.

 2. 2. Mēs esam Dieva kalpi,

  ”avis” meklējam,

  kuras bez gana maldās.

  Gribam palīdzēt tām.

  Cenšamies mēs apmeklēt

  ”avis” vēl un vēl,

  aicinām uz visām

  draudzes sapulcēm.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Jehovas karapulkā

  Kristum sekojam.

  ”Dievs ir sācis valdīt!”

  līksmi sludinām.

 3.  3. Ķēniņam Kristum klausa

  Dieva karaspēks.

  Kareivji apbruņoti —

  ienaidnieki lai bēg!

  Lai gan piesardzīgs ikviens,

  briesmās nelūstam,

  tikai to, kas patiess,

  vienmēr aizstāvam.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Jehovas karapulkā

  Kristum sekojam.

  ”Dievs ir sācis valdīt!”

  līksmi sludinām.