IZKĀRTOJUMS
Teksts
Attēls

(Ebrejiem 6:1.)

 1. 1. Tik uz priekšu, arvien pretī briedumam!

  Gaismu patieso saskatīt citiem palīdzam!

  Prasmi sludināt allaž lai vairojam

  un uz Dievu ceram mēs!

  Labo vēsti var stāstīt ikviens,

  Jēzus pēdās kas nolēmis iet.

  Jāspēj vienmēr uz Dievu mums paļauties,

  taisnīgumu aizstāvēt.

 2. 2. Tik uz priekšu! Bez bailēm lai liecinām!

  Labo vēsti lai cilvēkiem visiem pastāstām,

  kad pa mājām mēs ejam un sludinām,

  savu Dievu slavējot!

  Daudzi gribētu piespiest mūs stāt,

  bet mūs nevar vairs apstādināt.

  Visiem vēstām, ka valstība ir jau klāt,

  patiesību izplatot.

 3.  3. Tik uz priekšu! Lai pabeidzam iesākto

  un lai cenšamies iemaņas mācīt uzlabot!

  Dieva gars vada mūs, jaunu spēku dod,

  palīdz prieku iepazīt.

  Jāmīl tie, kuriem sludinām mēs,

  vēl un vēl viņi jāapmeklē.

  Visiem jāpalīdz mums viņu izaugsmē,

  gaisma patiesā lai spīd.