IZKĀRTOJUMS

(Psalms 146:2.)

 1. 1. Slavējiet Jah!

  Skanēt lai skan:

  ”Dzīvību, elpu viņš devis ir man!”

  Diena vai nakts,

  slavēts lai Dievs!

  Mīlā viņš nepārspēts, spēkā viņš liels,

  svēts viņa vārds, teicam viņu mēs vien.

 2. 2. Slavējiet Jah!

  Lūgsnas viņš dzird,

  allaž mūs uzklausa, gādīgs viņš ir.

  Tam, kas ir vājš,

  Dievs spēku dod,

  ja kāds ir pazemīgs, atbalsta to.

  Dižs viņa spēks, tikai viņam lai gods!

 3. 3. Slavējiet Jah!

  Taisnīgs ir Dievs,

  mierināt spēj, var tam ticēt ikviens.

  Cilvēki drīz

  laimīgi būs,

  tie, kam sāp sirds, beidzot atveldzi gūs.

  Slavēsim Jehovu, svētī viņš mūs!

(Skat. arī Ps. 94:18, 19; 145:21; 147:1; 150:2; Ap. d. 17:25.)