Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 45. DZIESMA

Manas sirds domas

Atlasiet audio ierakstu
Manas sirds domas
IZKĀRTOJUMS
Teksts
Attēls

(Psalms 19:15.)

 1. 1. Tev, Kungs, lai patīk itin viss,

  ko domāju, līdz vakars klāt!

  Lai sirds man domas glabā tās,

  kas palīdz tevi neatstāt!

  Kad raizes mani smagi māc

  un mieru nevar atrast sirds,

  es domāju par tevi, Dievs,

  par to, kas labs un pareizs ir.

 2. 2. Par to, kas patiess ir un tīrs,

  kas slavējams un tikumīgs,

  ik brīdi cenšos domāt es,

  tad Dieva miers man dāvāts tiks.

  Cik dārgas tavas domas, Dievs!

  Neviens tās nespēj saskaitīt.

  Par taviem vārdiem man ir prieks,

  tos pūlos dziļāk iepazīt.

(Skat. arī Ps. 49:4; 63:7; 139:17, 23; Filip. 4:7, 8; 1. Tim. 4:15.)