Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Līksmi dziediet Jehovam!

 44. DZIESMA

Lūgšana grūtā brīdī

Atlasiet audio ierakstu
Lūgšana grūtā brīdī
IZKĀRTOJUMS
Teksts
Attēls

(Psalms 4:2.)

 1. 1. Dievs Jehova, jel atsaucies,

  šo lūgsnu uzklausi!

  Kā akmens plecus nasta spiež,

  smeldz sirds man sāpīgi.

  Man spēki zūd, jo pieviltas

  ir manas cerības.

  Ak, labais Dievs, kā ilgojos

  pēc tavas vēlības!

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Ļauj izturēt un spēkus gūt,

  kad šaubas māc — tev tuvu būt!

  Un, izmisums ja piezadzies,

  jel dari stipru mani, Dievs!

 2. 2. Ir Rakstos rodams patvērums,

  ja bēdas dzelmē rauj.

  Tos lasot, mani it kā

  siltas rokas mīļi skauj.

  Es lūdzos, lai kļūst nešaubīga

  mana ticība,

  ka tava mīla ir par manu

  sirdi lielāka.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Ļauj izturēt un spēkus gūt,

  kad šaubas māc — tev tuvu būt!

  Un, izmisums ja piezadzies,

  jel dari stipru mani, Dievs!

(Skat. arī Ps. 42:7; 119:28; Rom. 8:26; 2. Kor. 4:16; 1. Jāņa 3:20.)