Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Līksmi dziediet Jehovam!

 40. DZIESMA

Kam mēs piederam?

Atlasiet audio ierakstu
Kam mēs piederam?
IZKĀRTOJUMS
Teksts
Attēls

(Romiešiem 14:8.)

  1. 1. Kam vēlies piederēt?

    Kam centies tu paklausīt?

    Tavs kungs ir vien tas, kam zemojies,

    viņš ir tavs dievs, kam pieķeries.

    Nē, divu kungu kalps

    tu nespēsi tiešām būt.

    Tev jāizlemj ir, ko grib tava sirds,

    kam dzīvē kalposi tu.

  2. 2. Kam vēlies piederēt?

    Kam centīsies paklausīt?

    No dieviem var īsts būt tikai viens,

    to saproti un izvēlies!

    Vai ķeizars būs tavs kungs,

    kam uzticīgs būsi tu?

    Vai Jehova, Dievs, būs tas, kuram vien

    tu vēlies paklausīgs būt?

  3. 3. Kam piederu es pats?

    Es Jehovam klausīšu.

    Ar prieku es viņam kalpošu

    un apsolīto pildīšu.

    Dievs dārgi maksājis,

    lai izpirkums tiktu dots.

    Lai Jehova vien top slavēts arvien,

    jo viņam pienākas gods!

(Skat. arī Joz. 24:15; Ps. 116:14, 18; 2. Tim. 2:19.)