IZKĀRTOJUMS

(Salamana Pamācības 4:23.)

 1. 1. Mēs savu sirdi sargājam,

  tā — mūsu dzīvība.

  Pat to, kas dziļi sirdī ir,

  var redzēt Jehova.

  Sirds reizēm prātu pievilt var

  un neceļos mūs vest.

  Jel tieksimies būt prātīgi

  un Dievu nepamest!

 2. 2. Ik dienu kvēli jālūdz mums —

  tā Dievu meklēsim.

  Ik brīdi viņu slavēsim,

  par raizēm stāstīsim!

  It visam, ko mums māca Dievs,

  ar prieku paklausām.

  Ja uzticība sirdī mīt,

  tā viņu priecējam.

 3. 3. Lai sirds ir tīra, domājam

  par visu patieso.

  Mums Raksti sirdi atveldzē

  un spēkus atjauno.

  Dievs uzticīgos mīl no sirds —

  par to mums šaubu nav.

  Kas kalpos viņam dedzīgi,

  būs mūžam viņa draugs.

(Skat. arī Ps. 34:2; Filip. 4:8; 1. Pēt. 3:4.)