Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 34. DZIESMA

Staigāt nevainībā

Atlasiet audio ierakstu
Staigāt nevainībā
IZKĀRTOJUMS
Teksts
Attēls

(26. psalms.)

 1. 1. Es lūdzu, Kungs, jel mani iztiesā!

  Bez vainas cenšos būt, tev vienmēr uzticams.

  Jel mani pārbaudi un izmeklē,

  lai tīra būtu mana sirds un dvēsele!

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Es staigāju un mūžam staigāšu

  tā, lai bez vainas būt es vienmēr varētu.

 2. 2. Kas melus mīl, ar tiem es nesēžu,

  un būt ar viltniekiem no sirds es ienīstu.

  Ak, neaizrauj, Dievs, mani līdz ar tiem,

  kas ķildojas un rokas pilda kukuļiem!

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Es staigāju un mūžam staigāšu

  tā, lai bez vainas būt es vienmēr varētu.

 3. 3. Man dārga, Dievs, ir tava mājvieta,

  kur tevi svētumā ik dienas pielūgt var.

  Es došos apkārt tavam altārim,

  lai visā zemē manu pateicību dzird.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Es staigāju un mūžam staigāšu

  tā, lai bez vainas būt es vienmēr varētu.

(Skat. arī Ps. 25:2.)