IZKĀRTOJUMS

(55. psalms.)

 1. 1. Sadzirdi jel manas lūgsnas,

  ļauj man tevi atrast, Dievs!

  Sāpēs sitas sirds man krūtīs.

  Manām bailēm izgaist liec!

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Met uz Dievu savu nastu!

  Tevi allaž viņš atbalstīs.

  Viņš ir uzticīgs un mīlošs,

  stipru tevi padarīs.

 2. 2. Ja man būtu dūjas spārni,

  tālu prom es aizlaistos —

  prom no naida, prom no briesmām,

  es pie tevis patvertos.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Met uz Dievu savu nastu!

  Tevi allaž viņš atbalstīs.

  Viņš ir uzticīgs un mīlošs,

  stipru tevi padarīs.

 3. 3. Mierinājums, Dievs ko dāvā,

  sirdi veldzē, mieru dod.

  Savā laipnībā un mīlā

  nes viņš nastu smagāko.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Met uz Dievu savu nastu!

  Tevi allaž viņš atbalstīs.

  Viņš ir uzticīgs un mīlošs,

  stipru tevi padarīs.

(Skat. arī Ps. 22:6; 31:2—25.)