IZKĀRTOJUMS

(Salamana Pamācības 14:26.)

 1. 1. Cik gan cerība ir dārga, Dievs,

  ko dāvāji mums tu!

  Tāpēc visiem ļaudīm gribam

  to darīt zināmu.

  Taču reizēm dzīves likstas spiež,

  nemiers sirdi smagi māc.

  Spožā cerība sāk bālēt,

  ja raižu pārņemts prāts.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Varam, Jehova, allaž

  mēs paļauties:

  tu — cerība mūsu un spēks.

  Zinām — sludinot drosmes

  mums nepietrūks,

  uz tevi ir paļauties vērts!

 2.  2. Tādu sirdi, lūdzu, piešķir mums,

  kas tevi neaizmirst,

  jo tu mierini mūs brīžos,

  kad šķiet — viss brūk un irst.

  Tavas domas palīdz atspirgt, Dievs,

  atkal cerībai ļauj plaukt,

  drosmi dod par tevi stāstīt

  un paļāvībā augt.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Varam, Jehova, allaž

  mēs paļauties:

  tu — cerība mūsu un spēks.

  Zinām — sludinot drosmes

  mums nepietrūks,

  uz tevi ir paļauties vērts!

(Skat. arī Ps. 72:13, 14; Sal. Pam. 3:5, 6, 26; Jer. 17:7.)