IZKĀRTOJUMS

(Romiešiem 8:19.)

 1. 1. Dievs saviem izredzētajiem

  drīz liks jau atklāties.

  Liels gods tos gaida debesīs —

  ar Kristu valdīs tie.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Drīz Dieva dēli atklāsies,

  ar Kristu spēkā nāks,

  tie uzvaru jo spožu gūs

  un kopā valdīt sāks!

 2. 2. Tad dzirdēs tie, kas vēl ir te:

  skan Kunga izsauciens.

  It visus ķēniņš sapulcēs,

  tur neiztrūks neviens.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Drīz Dieva dēli atklāsies,

  ar Kristu spēkā nāks,

  tie uzvaru jo spožu gūs

  un kopā valdīt sāks!

 3. 3. Ies Kristus karā beidzamā,

  tam Dieva dēli līdz,

  un Jēra kāzas svētības

  uz mūžiem atnesīs.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Drīz Dieva dēli atklāsies,

  ar Kristu spēkā nāks,

  tie uzvaru jo spožu gūs

  un kopā valdīt sāks!

(Skat. arī Dan. 2:34, 35; 1. Kor. 15:51, 52; 1. Tes. 4:15—17.)