IZKĀRTOJUMS

(Lūkas 22:20.)

 1. 1. Mēs lūdzam, dižais Dievs:

  nākt tavā priekšā ļauj!

  Tava mīla apklāj mūs,

  un tai līdzīgas nav.

  Lai glābtu mūs, tu savam Dēlam

  ļāvi mirt.

  Nav otra tāda upura,

  kas tik izcils ir.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Ar Jēzus asinīm mums, Dievs,

  no nāves ļāvi izglābties.

  Nu sakām tev

  no visas savas sirds par to paldies!

 2. 2. Tā bija Dieva Dēla

  dārgā dzīvība,

  kuru upurēja viņš,

  mīlas pamudināts.

  Bez cerības un nākotnes

  reiz bijām mēs,

  bet, pateicoties Jēzum,

  nāvi var uzvarēt.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Ar Jēzus asinīm mums, Dievs,

  no nāves ļāvi izglābties.

  Nu sakām tev

  no visas savas sirds par to paldies!