IZKĀRTOJUMS

(Cefanjas 2:3.)

 1. 1. Tautas nu pulkā nāk

  un pretoties Kristum sāk.

  To varai gals ir tuvu klāt,

  jo Dievs ir nolēmis tā.

  Valdnieki kritīs drīz,

  bet valstība nezudīs.

  Tās ķēniņš Kristus ar spēku nāks,

  uz zemes mainīsies viss.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Lai glābtos, Dievu meklējiet

  un paļāvību stipriniet!

  Lai ir patiesa

  jūsu ticība!

  Dieva pusē centieties būt.

  Tad glābšana jums dota tiks,

  to jums Dievs ļaus gūt.

 2.  2. Izvēlei laiks ir klāt,

  par to vajag brīdināt.

  Lai ļaudis paši izvēlas,

  mēs vēstīt nedrīkstam stāt.

  Grūtības nespēj dzēst

  to degsmi, ko jūtam mēs.

  Dievs aicina viņam tuvoties,

  uz viņu rūpestus mest.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Lai glābtos, Dievu meklējiet

  un paļāvību stipriniet!

  Lai ir patiesa

  jūsu ticība!

  Dieva pusē centieties būt.

  Tad glābšana jums dota tiks,

  to jums Dievs ļaus gūt.

(Skat. arī 1. Sam. 2:9; Ps. 2:2, 3, 9; Sal. Pam. 2:8; Mat. 6:33.)