IZKĀRTOJUMS

(Lūkas 23:43.)

 1. 1. Kad Kristus valdīs tūkstoš gadus,

  Dievs paradīzi atjaunos.

  Tad zudīs sāpes, bēdas, nāve —

  viss grēka nodarītais posts.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Uz zemes paradīze būs,

  jau ticībā tas redzams kļūst.

  Ar prieku Kristus izpildīs

  it visu, ko Dievs solījis.

 2. 2. Ir Dieva nodoms, lai uz zemes

  Dēls augšā celtu mirušos.

  ”Ar mani paradīzē būsi,” —

  nāk laiks jau pildīt vārdus šos.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Uz zemes paradīze būs,

  jau ticībā tas redzams kļūst.

  Ar prieku Kristus izpildīs

  it visu, ko Dievs solījis.

 3. 3. Jā, Kungs mums paradīzi sola.

  Viņš tagad zemes ķēniņš ir.

  Ik dienas pateiksimies Dievam

  un viņu slavēsim no sirds!

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Uz zemes paradīze būs,

  jau ticībā tas redzams kļūst.

  Ar prieku Kristus izpildīs

  it visu, ko Dievs solījis.