IZKĀRTOJUMS

(Psalms 2:12.)

 1. 1. Tiek pulcēts tagad lielais pulks,

  un darbs šis labi sokas.

  To Kristus veic un svaidītie,

  tiem darba pilnas rokas.

  Ir Dieva valstība jau klāt.

  Uz zemes lai ir Dieva prāts!

  Ir brīnišķa mūsu cerība:

  zudīs visas bēdas, mokas.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Slavēts Jehova, un viņa Dēls lai slavēts —

  ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs!

  Visi vienotībā viņam mēs klausām,

  godājam ķēniņu!

 2. 2. Mēs sveicam Kristu — ķēniņu,

  kas tagad visu vada.

  Drīz Miera valdnieks tiesās mūs

  un glābšanu mums gādās.

  Mūs gaida neizsakāms prieks:

  neviens nekad vairs nebīsies,

  pat mirušie dzīvei modīsies.

  Vēl nav bijis prieka tāda!

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Slavēts Jehova, un viņa Dēls lai slavēts —

  ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs!

  Visi vienotībā viņam mēs klausām,

  godājam ķēniņu!

(Skat. arī Ps. 2:6; 45:2; Jes. 9:5; Jāņa 6:40.)