Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Līksmi dziediet Jehovam!

 14. DZIESMA

Slava jaunajam zemes ķēniņam!

Atlasiet audio ierakstu
Slava jaunajam zemes ķēniņam!
IZKĀRTOJUMS
Teksts
Attēls

(Psalms 2:12.)

 1. 1. Tiek pulcēts tagad lielais pulks,

  un darbs šis labi sokas.

  To Kristus veic un svaidītie,

  tiem darba pilnas rokas.

  Ir Dieva valstība jau klāt.

  Uz zemes lai ir Dieva prāts!

  Ir brīnišķa mūsu cerība:

  zudīs visas bēdas, mokas.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Slavēts Jehova, un viņa Dēls lai slavēts —

  ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs!

  Visi vienotībā viņam mēs klausām,

  godājam ķēniņu!

 2. 2. Mēs sveicam Kristu — ķēniņu,

  kas tagad visu vada.

  Drīz Miera valdnieks tiesās mūs

  un glābšanu mums gādās.

  Mūs gaida neizsakāms prieks:

  neviens nekad vairs nebīsies,

  pat mirušie dzīvei modīsies.

  Vēl nav bijis prieka tāda!

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Slavēts Jehova, un viņa Dēls lai slavēts —

  ķēniņu Ķēniņš un kungu Kungs!

  Visi vienotībā viņam mēs klausām,

  godājam ķēniņu!

(Skat. arī Ps. 2:6; 45:2; Jes. 9:5; Jāņa 6:40.)