IZKĀRTOJUMS

(Romiešiem 16:2.)

 1. 1. Estere, Sāra, Marija un Rute —

  Jehovam kalpoja uzticīgi tās.

  Tiekdamās Jehovas labvēlību rast,

  viņas dievbijību darbos izpauda.

  Bijis daudz ir sieviešu tik krietnu,

  paklausīgu Dievam un stipru ticībā.

 2. 2. Laipnībai, drosmei, uzticīgai mīlai

  ļāva šīs sievietes dzīvē izpausties —

  ilgojas redzēt šīs īpašības Dievs.

  Viņu piemēru mēs augstu vērtējam.

  Arī tagad daudz ir tādu māsu,

  līdzinās kas viņām un kalpo Jehovam.

 3. 3. Zinām, cik daudz jūs, mātes, meitas, sievas,

  paveicat, kalpojot Dievam dedzīgi.

  Sirdī jums patiesa pazemība mīt,

  tāpēc Jehova jūs mīl un atceras.

  Viņš jums sola atbalstu un spēku,

  sengaidīto balvu un jaukas svētības.