Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Līksmi dziediet Jehovam!

 135. DZIESMA

”Ņemies prātu, mans dēls”

Atlasiet audio ierakstu
”Ņemies prātu, mans dēls”
IZKĀRTOJUMS
Teksts
Attēls

(Salamana Pamācības 27:11.)

 1. 1. Ja, jaunieši, sirdi

  man savu dāvāsiet,

  mans pēlējs un nievātājs

  drīz būs atzīt spiests:

  jūs jaunības spēku

  man ziedojat labprāt.

  Redz pasaule visa,

  ka man jūs dzīvojat.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Mans mīļais dēls un mīļā meita!

  Jel prātu ņemies — lūdzu es.

  Man prieks būs tad redzēt — tu kalpo

  no visas sirds un dvēseles.

 2. 2. Ja darīsiet visu,

  kas jūsu spēkos ir,

  tad piecelšu jūs,

  kaut jums reizēm nāktos krist.

  Ja pievils jūs kāds

  vai pat neuzticīgs kļūs,

  nav jāzaudē drosme —

  man vienmēr dārgi jūs.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Mans mīļais dēls un mīļā meita!

  Jel prātu ņemies — lūdzu es.

  Man prieks būs tad redzēt — tu kalpo

  no visas sirds un dvēseles.

(Skat. arī 5. Moz. 6:5; Sal. Māc. 11:9; Jes. 41:13.)