Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Līksmi dziediet Jehovam!

 132. DZIESMA

Tagad mēs esam viens

Atlasiet audio ierakstu
Tagad mēs esam viens
IZKĀRTOJUMS
Teksts
Attēls

(1. Mozus 2:23, 24.)

 1. Beidzot es vairs neesmu viens.

  Tu — kauls no mana kaula, nudien!

  Man Dievs ir piešķīris draugu,

  nu varu priecāties.

  Mēs esam viens. Varam mēs gūt

  labo, kas abiem dāvāts ir mums.

  Mēs tagad ģimene esam —

  nav saišu stiprāku.

  Lai arvien mūs visā vada Dievs!

  Rāda viņš, kur iet,

  lai mīla mums neizdziest.

  Kā solījām, lai notiek tā:

  nebeigsim Dievu godāt nekad.

  Lai mīla vieno mūs cieši,

  lai allaž paliekam kā viens!

(Skat. arī 1. Moz. 29:18; Sal. Māc. 4:9, 10; 1. Kor. 13:8.)