Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 130. DZIESMA

Būsim gatavi piedot

Atlasiet audio ierakstu
Būsim gatavi piedot
IZKĀRTOJUMS
Teksts
Attēls

(Psalms 86:5.)

 1. 1. Dievs ar mīlestību

  savu Dēlu sūtīja,

  lai mums grēki taptu dzēsti,

  nāve tiktu uzveikta.

  Ja mums nožēla ir sirdī,

  piedots mūsu pārkāpums,

  Kristus izpirkums mūs sargā,

  viņa vārdā jālūdz mums.

 2. 2. Dievs būs žēlīgs, ja vien

  viņam līdzināsimies,

  citiem augstsirdīgi piedot

  būsim gatavi arvien.

  Iejūtīgiem mums ir jābūt,

  ļaunprātība jāatmet,

  brāļi jāgodā un jāiet

  ceļš, pa kuru mīla ved.

 3. 3. Žēlsirdība — tikums,

  ko mums vajag pilnveidot,

  aizvainojums, naids un dusmas

  aizmirstībai jānodod.

  Dievs ir mīlestībā dižens.

  Viņam līdzinādamies,

  allaž spēsim citiem piedot

  tā, kā piedod mūsu Dievs.