IZKĀRTOJUMS

(2. Mozus 34:6, 7.)

 1. 1. Jehova dižais, Kungs Visuaugstais,

  taisnīgs savos ceļos tu,

  cienīgs saņemt apbrīnu.

  Liels esi spēkā, gudrībā, mīlā,

  pastāvi tu mūžību.

 2. 2. Gādīgais Tēvs, tu līdzjūtīgs esi.

  Kaut mēs tikai putekļi,

  lūgšanas tu uzklausi.

  Atbalstu neliedz, māci mūs, vadi,

  zinām — allaž palīdzi.

 3. 3. Debess un zeme pauž tavu slavu.

  Tevi līksmi daudzinām,

  kamēr vien mēs dzīvojam.

  Jehova dižais, gods, spēks un slava

  pienākas tev vienīgam!

(Skat. arī 5. Moz. 32:4; Sal. Pam. 16:12; Mat. 6:10; Atkl. 4:11.)