IZKĀRTOJUMS
Teksts
Attēls

(Lūkas 17:5.)

 1. 1. Tu zini, Dievs, mēs nepilnīgi esam,

  mūs sirdsprāts viļ, no tā nav brīvs neviens.

  Ir grēks kā valgs, kas viegli var mūs sapīt,

  ja pietrūkst ticības mums, dzīvais Dievs.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Jel vairo, Dievs, mums ticību, mēs lūdzam,

  mums palīdzi, tas ļoti vajadzīgs!

  Ļauj ticībā mums augt un tevi godāt —

  mēs lūdzam, Tēvs, jo esi žēlsirdīgs.

 2. 2. Bez ticības nav iespējams tev patikt,

  bet tos, kas tic, tu atalgo arvien.

  Kā vairogs briesmās ticība mūs sargā,

  ļauj drošiem būt, mūs nebiedē neviens.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Jel vairo, Dievs, mums ticību, mēs lūdzam,

  mums palīdzi, tas ļoti vajadzīgs!

  Ļauj ticībā mums augt un tevi godāt —

  mēs lūdzam, Tēvs, jo esi žēlsirdīgs.

(Skat. arī 1. Moz. 8:21; Ebr. 11:6; 12:1.)