Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 113. DZIESMA

Mūsu ieguvums — miers

Atlasiet audio ierakstu
Mūsu ieguvums — miers
IZKĀRTOJUMS
Teksts
Attēls

(Jāņa 14:27.)

 1. 1. Jehova ir miera Dievs.

  Lai ir viņam gods!

  Kariem liks viņš izbeigties,

  vienotību dos.

  Miera valdnieks — viņa Dēls,

  mierīgs, lēnprātīgs,

  netaisnību uzvarēs,

  miers būs bezgalīgs.

 2. 2. Asiem vārdiem, ķīviņiem

  ”nē” jau pateicām,

  zobenus par lemešiem

  spožiem pārkalām.

  Lai šis miers vairs nezustu,

  citiem jāpiedod,

  jāmācās kā ”avīm” mums

  kopā sadzīvot.

 3. 3. Miers no Dieva liecina:

  svētījis viņš mūs.

  Pildām, ko viņš norāda,

  viņa likumus.

  Mūsu miers un saskaņa

  citiem piemērs tīrs.

  Valdot Dieva valstībai,

  visur miers būs drīz.

(Skat. arī Ps. 46:10; Jes. 2:4; Jēk. 3:17, 18.)