Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Līksmi dziediet Jehovam!

 111. DZIESMA

Daudz iemeslu priekam

Atlasiet audio ierakstu
Daudz iemeslu priekam
IZKĀRTOJUMS
Teksts
Attēls

(Mateja 5:12.)

 1. 1. Būt līksmiem mums iemeslu netrūkst.

  Tik daudz to, kad skaitīt tos sāk!

  Kas dārgi ir Dievam, no tautām,

  lai kalpotu viņam, šurp nāk.

  Ir priekam, ko jūtam, labs pamats,

  jo Bībelē sakņojas tas.

  Šo grāmatu lasām ik dienas,

  lai nebūtu bez ticības.

  Prieks iemājo sirdī un nezūd

  kā ogles, kas nedziest un gail.

  Mums stipriem būt Jehova palīdz,

  lai grūtībās nebūtu bail.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Dievs Jehova ir mūsu prieks,

  mūs ielīksmo tas, ko viņš veic.

  Viņš gudrībā liels, viņš spēcīgs un labs.

  Lai viss, ko viņš dara, to teic!

 2.  2. Ar prieku mēs raugāmies tajā,

  ko Jehova radījis ir:

  par debesīm, jūru un zemi

  mums sajūsmas pārpilna sirds.

  Par valstību cilvēkiem stāstām,

  kas valda no debesīm jau,

  ar gavilēm sludinām vēsti:

  būs svētības pieredzēt ļauts.

  Drīz līksmība nebeigsies mūžam

  un tumsai rīts atkāpties liks.

  Būs debesis jaunas un zeme,

  viss solītais piepildīts tiks.

  (PIEDZIEDĀJUMS)

  Dievs Jehova ir mūsu prieks,

  mūs ielīksmo tas, ko viņš veic.

  Viņš gudrībā liels, viņš spēcīgs un labs.

  Lai viss, ko viņš dara, to teic!

(Skat. arī 5. Moz. 16:15; Jes. 12:6; Jāņa 15:11.)